SMS-lån utan betalningsanmärkning

SMS lån är en typ av lån som blir alltmer populärt. Vi ska i denna artikel undersöka denna typ av lån samt ta oss en titt på fördelarna såväl som nackdelarna som är förknippade med denna typ av lån. Vi ska dock börja med en kort introduktion och undersöka exakt vad SMS-lån är för något.

Vad är ett SMS-lån?

SMS-lån är en typ av lån som lanserades här i Sverige under 2006. Det är närmare bestämt en typ av kreditlån där du kan låna en mindre summa. Du får snabbt besked om ifall lånet beviljas eller inte. Samtidigt tas lånet utan någon säkerhet.

Fördelarna med SMS-lån

Fördelarna med SMS-lån är just det faktum att det är mycket lätt att ansöka om ett. Med andra ord behöver du inte fylla i en massa krångliga låneformulär och liknande, utan kan snabbt och smidigt göra en ansökan. Dessutom får du mer eller mindre omedelbart svar på om du beviljas lånet eller inte. Du behöver med andra ord inte gå omkring i ovisshet kring om du kommer beviljas ett lån eller inte, utan får snabbt ett besked och kan därefter gå vidare med din planering. Beskedet kring om du beviljas lånet eller inte får du med majoriteten av SMS-lån via just SMS kort efter det att du lämnat in din ansökan. Det är det som har gett upphov till just namnet SMS-lån. En annan vanlig benämning för denna typ av lån är snabblån. Snabblån har existerat i andra typer av världen under en betydligt längre period än vad det har gjort här i Sverige. Exempel på länder där folk kunnat ansöka om snabblån betydligt längre tillbaks i tiden än vad de kunnat göra i Sverige är USA och Australien. I dessa länder är de här lånen inte förknippade med SMS på samma sätt som de är här i Sverige, detta eftersom de existerat redan innan internet och SMS var en del av vardagen på samma sätt som det är i dagsläget. Ansökan om dem har därför kunnat göras på andra sätt.

Ytterligare en intressant faktor med SMS-lån är att de saknar säkerhet. Vid en första anblick kanske detta kan framstå som något negativt. Vid en närmare titt lär du dock snart förstå att så inte är fallet. För att börja med lån med säkerhet så innebär det att ett lån har säkerhet i form av att den person eller institution som lånar ut pengarna är försedd med ett skydd ifall låntagaren inte kan betala tillbaka pengarna i tid eller om någon annan typ av oförutsedd händelse skulle inträffa. Med andra ord innebär ett lån med säkerhet att långivaren kan låna ut pengar utan att riskera att bli av med dem.

SMS-lån saknar dock säkerhet. Det är också det som gör att de går att behandla på ett så snabbt och enkelt sätt som de gör. Detta må på sätt och vis vara en nackdel för långivaren eftersom dennes pengar är mindre skyddade när ett lån saknar säkerhet än vad som annars är fallet. För låntagaren är detta dock en fördel med tanke på att det är just det som gör det möjligt att kunna ansöka om och bli beviljad ett lån på ett så snabbt och smidigt sätt som är fallet med SMS-lån.

Nackdelar med SMS-lån

Det finns alltså en mängd fördelar nära förknippade med SMS-lån. Dock finns det även en del nackdelar med att ta ett SMS-lån. En av dessa är att eftersom det är så enkelt och går så snabbt att ansöka om ett SMS-lån som det gör så innebär det att du som låntagare får ett betydligt större ansvar när det kommer till att besluta om du kommer att klara av att betala tillbaka lånet i tid eller inte. Tar du ett SMS-lån utan att du har tillräckligt med koll på din ekonomiska situation kan resultatet nämligen bli att lånet blir en mycket dyr historia för dig. Det kan det bli genom att extra ränta och andra typer av avgifter tillkommer ju längre du halkar efter med din betalning av lånet.

En annan nackdel med SMS-lån är att det tyvärr har dykt upp en hel del oseriösa aktörer inom branschen när det handlar om denna typ av lån och andra snabblån. Väljer du att ta ett lån från någon av dessa aktörer kan resultatet blir att du tvingas till att betala av räntor och avgifter som är betydligt mycket högre än vad som är fallet när det handlar om seriösa aktörer.

Att tänka på innan du beslutar dig för att ta ett SMS-lån

Eftersom det finns en del risker med att ta ett SMS-lån bör du inte skynda och ta första bästa lån. Börja istället med att undersöka din ekonomiska situation och säkerställ så att du verkligen kommer att ha råd att betala av lånet och räntan i tid. Du vill nämligen till varje pris undvika att drabbas av skyhöga räntor och en massa andra avgifter. Detta kommer i det långa loppet bara att skada din ekonomi ytterligare, så om du inte känner dig säker på att du kan uppfylla lånkraven så kolla på andra alternativ än SMS-lån.

Som tidigare nämnt består branschen dessutom tyvärr av en del oseriösa aktörer. Gör därför den efterforskning som krävs innan du beslutar dig för en viss aktör. På så vis kan du försäkra dig om att du inte tar lån från en oseriös sådan.