Så skyddar konsumentkreditlagen dig som låntagare

Domstolsklubba och lagbok på ett träbord

Konsumentkreditlagen är ett skydd för dig som låntagare som reglerar vissa villkor när det handlar om högkostnadskrediter. Lagen har tillkommit för att skydda dig som konsument mot att en långivare tar ut högre kostnader än vad som är skäligt. Vi reder ut hur lagen fungerar och vilka fördelar den ger dig som låntagare.

När träder konsumentkreditlagen i kraft?

Lagen gäller när du som låntagare gör ett köp eller ingår ett avtal på kredit. Det kan vara avbetalning av en vara eller ett SMS-lån. Att köpa varor på kredit är ganska vanligt och sällanköpsvaror är bra exempel på kreditköp. En dyr tv eller annan utrustning som köp av vitvaror kan avbetalas med en kreditlösning.

För SMS-lån och krediter har det i lagen tillkommit skrivelser som ytterligare skyddar konsumenten. Även informationsdelen har skärpts där det nu är lagligt reglerat vad som ska presenteras för låntagaren innan avtalet undertecknas, så som den effektiva räntan för lånet som ska framgå tydligt (ränta + avgifter).

Ränte- och kostnadstak i konsumentkreditlagen

I konsumentkreditlagen finns tydliga riktlinjer för vad som gäller kring räntetak och kostnadstak. Lagen säger att en kreditgivare inte kan debitera en högre ränta eller dröjsmålsränta än referensräntan plus 40 procentenheter. Referensräntan fastställs två gånger per år av Riksbanken och är i dagsläget 0 procent.

Kostnadstaket innebär att kreditgivaren har en begränsning där de totala kostnaderna för lånet inte får överstiga lånebeloppet. Om du lånar 30 000 kronor på 5 år får inte lånets kostnader överstiga den summan. Det absoluta maxbeloppet du kan få betala under denna tid du lånar pengarna är alltså 60 000 kronor.

Kostnadstaket räknar samman ränta, avgifter, dröjsmålsränta och eventuella inkasso-kostnader.

Ytterligare skydd för dig som långivare

Reglerna för högkostnadskrediter har skärptes 2018 och det är flera områden som skyddar dig som låntagare. Dels måste kreditprövning genomföras för kreditlån, något som kreditgivarna tidigare kunde välja att avstå när det gällde lägre belopp. Förlängning av krediter kan numera endast ske en gång. Dock finns vissa undantag om förlängningen blir kostnadsfri, samt om det krävs för att kunna betala skulden.

Om vi tittar på marknadsföring måste kreditgivaren vara tydlig med vad högkostnadskrediten innebär, samt informera om risker och skuldsättning. När det gäller marknadsföring måste den också ske måttfullt.

Förutom dessa extra skydd måste långivaren se till att konsumenten får information genom en SEKKI. Det står för Standardiserad Europeisk Konsument Kredit Information. Där framgår alla detaljer och kostnader för lånet i en standardiserad form så att inget kan döljas i finstilt text.